WCAG 2.0 AA

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är internationell standard och anger riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben. Standarden som är framtagen av branschorganisationen Worldwide Web Consortium (W3C) och innehåller ett stort antal rekommendationer och riktlinjer för hur innehåll på webben tillgänglighetsanpassas utifrån olika perspektiv.

De kriterier som utgör WCAG 2.0 är indelade i tre olika ambitionsnivåer från som lägst A till AAA som utgör den högsta ambitionsnivån, där de främst prioriterade kriterierna placeras i A. Inom EU är AA den nivå som lägst ska uppfyllas av webbplatser och mobila applikationer. Nedan finns den officiella dokumentationen med svensk översättning.

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/