Stylelint

Stylelint är ett sätt att kunna konfigurera css-regler för ett projekt, detta för att undvika fel i koden och att ge konsekventa riktlinjer för de konventioner som bestämts för hur css ska skrivas. Stylelint konfiguration för arbete med VGR:

 • Använd en selektor per rad vid multi-selektor.
 • Ett space/blanksteg mellan selektor och öppnande klammerparentes.
 • En deklaration per rad i ett deklarationsblock.
 • En indentering för deklarationsblock.
 • Ett space/blanksteg mellan egenskap och värde i en deklaration.
 • Använd hex-värden med gemener och korta värden (tex #fff, inte #FFFFFF).
 • Använd singel- eller dubbelt citationstecken konsekvent. Dubbla ("…") rekommenderas.
 • Citationstecken för attributens värden i selektorer (tex [type = "checkbox"]).
 • Om möjligt, undvik att ange enheter för nollvärden (tex margin: 0; inte margin: 0px;).
 • Ett space/blanksteg efter komma i kommaseparerade egenskaps- eller funktionsvärden.
 • Ett semikolon i slutet av ett deklarationsblock.
 • Stängande klammerparentes i samma kolumn som regeluppsättningens första tecken.
 • Separera varje regeluppsättning med en blank rad.

Hämta plugin: