Spacecraft

Spacecraft är ett utvecklingsverktyg som är framtaget av Whitespace och släppt under MIT-licens vilket är anpassat efter en komponentbaserad arbetsmetod. Det går även att beskriva som en utvecklingsmiljö i vilken arbetet är baserat och strukturerat efter komponenter, det ska öka kontrollen för enskilda byggelement inom utveckling. Verktygets gränssnitt ligger i webbläsaren. Några av fördelarna är att utvecklaren med denna arbetsmetod skapar mallar att kommunicera både till design, backend samt beställaren samtidigt som den koden är redo att enkelt implementeras.

Med komponent menas i denna kontext att avgränsande element eller delar av en webbplats definieras som en komponent. Att sedan arbeta komponentbaserat innebär att den kod som en komponent utgörs av i form av HTML, CSS, JavaScript etc ska gå att enkelt särskilja, isoleras eller flyttas.

Spacecraft är byggt utifrån- och ärver delar av sin funktionalitet från Fractal, detta gör dess dokumentation angelägen. Från Fractal hämtas bla funktionalitet och gränssnitt för att presentera sin stilguide tillsammans med möjlighet till att skapa dokumentation och riktlinjer för projektet. Båda verktygen delar grundfilosofin om en komponentbaserat arbetsmetod för kontroll över gränssnittets alla beståndsdelar.