Sass/Scss

För att kunna arbeta mer strukturerat med css används Sass (nämns även som Scss som är liknande teknik) som preprocessor. Sass går väl ihop med uppdelning och struktur i utvecklingsmiljön som sedan processas till CSS. Flera användbara verktyg som exempelvis att kunna arbeta med variabler och funktioner både underlättar och framförallt skapar kontroll över designelement som ska hållas intakt genom hela produktionen.