Roadmap

Roadmap

För överskådlig planering används visualisering med hjälp av en roadmap. En roadmap inom detta projekt ska presenteras som en samlingssida i stilguiden som ger en översikt av vilken utveckling som är inplanerad och ungefär när i tiden detta ska ske. I vissa fall kan det även ges en bild av vem som är ansvarig över en viss del av utvecklingen och hur.