Prestandabudget

VGR har tagit fram dokumentet “ Prestandabudget och mätbar webbkvalitet för www.vgregion.se“ innehållandes riktlinjer för kvalitet och mätbar prestanda för webb-leveranser. Dokumentet är dels en kravspecifikation för leverantörer men även en hjälpsam lathund att följa rörande metod, testning, filosofi och praxis etc.