NPM

NPM underlättar för utvecklare att dela och återanvända samt underhålla och versionshantera kod. Kod som distribueras med NPM kallas paket eller modul och är helt enkelt en mapp som innehåller en eller flera filer tillsammans med JSON-formaterad metadata i en fil som namnges package.json där nödvändig information om modulen/paketet samlas.