EditorConfig

EditorConfig hjälper att definiera och behålla konsekvent kod mellan olika redigerare. Enhetlig stil på kod inom projekt trots flera utvecklare samt undvikande av onödiga konflikter i versionshantering är exempel på fördelar. Definiera konfigurationen med nyckel:värde-par i en fil kallad .editorconfig och placera i projektets rot för att beröra alla filer. Många editors kommer med inbyggt stöd medan andra behöver en plugin installerad.