Den gyllene regeln

Följ riktlinjer för att utveckla flexibel och hållbar HTML och CSS med hög standard. Varje rad kod ska till synes vara skriven av en enskild person oavsett hur många som bidrar. Den gyllene regeln är att upprätthålla och respektera dessa överenskomna riktlinjer i alla lägen, i det lilla och i det stora, följ riktlinjerna och uppfyll standard.