Importera komponent

Ersätt <vgr> med komponentens id (namn).

Ladda ner komponent till projekt

npm install --save <vgr>

Kopiera in komponent till projekt

Spacecraft innehåller funktionalitet för att kopiera in kompatibla komponenter till projekt, se “skapa komponent” för namngivning/struktur.

Kör:

gulp import --component <vgr>

Glöm ej att importera css genom att lägga in:

@import "components/<vgr>/<vgr>";

i följande fil:

./assets/scss/components/\_components.main.scss