Skapa moduler

För en utökad syntax används Babel som kompilerare för JavaScript (JS). Konkatenering av JavaScript sker med Webpack, beskrivningarna nedan bygger på Webpacks metoder och struktur.

Implementera javascript-moduler i din html som attribut med följande syntax:

data-module="<modulnamn>"

Skapa en fil i assets/js/modules med namn .js och lägg till följande kod i filen:

export default class <modulnamn-som-camel-case> {
  constructor(element) {
  }
}