Vem är stilguiden till för?

Utvecklare

Stilguiden ger utvecklaren regler och standarder att följa för att snabbt skapa tillgängliga och konsekventa lösningar. Basen i stilguiden utgörs av ett ramverk som ger utvecklaren ett färdigt verktyg att snabbt komma igång med utvecklingen.

Ramverket och dess komponenter består av kvalitativ och testad gränssnittskod. Ramverket och dess komponenter skapas enligt principerna Progressive Enhancement och Mobile First. De är webbläsartestade, tillgänglighetstestade och säkerställer att så många besökare som möjligt, oavsett funktionshinder eller webbläsare, kan ta del av innehållet.

Varje komponent säkerställer också att de följer rådande webbstandarder och Västra Götalandsregionens prestandabudget. Utvecklare ska använda ramverket som utgångspunkt för all gränssnittsutveckling för Västra götalandsregionens räkning. Att göra avsteg från ramverket ska efterfrågas och alla avsteg ska dokumenteras.

Att komma igång med ramverket och dess komponenter som utvecklare kan ske på flera steg. All kod ligger tillgänglig direkt i Stilguiden för manuell kopiering. Koden ligger även i sin helhet öppet på Github.

Ramverket och alla enskilda komponenter publiceras även på NPM. Det möjliggör för utvecklare att installera komponenter in i sin utvecklingsmiljö utan att tappa versionshistorik och möjliggör för enklare uppdatering när ramverket eller dess komponenter släpps i nya versioner.

Designers

Stilguiden ger designern en färdig grafisk identitet och utseende, det minimerar behovet att behöva skapa något nytt från grunden. Det kan också mer eller mindre helt eliminera behovet av en designfas i projektet.

Stilguiden säkerställer att Västra Götalandsregionens designprinciper följs och att varje komponent är tillgänglig.

Beställare

Stilguiden underlättar för beställare att se vilka färdiga lösningar som finns att tillgå. Stilguiden ger sammanställd information om vad som är bra att tänka på när man beställer en ny digital lösning. Stilguiden ger även lättfattad information om hur en beställare kan testa leveranser och lösningar för att säkerställa att lösningen följer de riktlinjer och krav som är uppsatta.

Leverantörer

Som leverantör ger stilguiden inte bara mallar och direktiv för design byggd med färdig gränssnittskod. Den ger även tydliga riktlinjer för flertalet parametrar i produktionen angående olika standard, struktur och kvalitet. Detta bidrar till förståelse mellan leverantör och beställare och minimerar risken för missförstånd eller andra störande moment i processen. Det hela skapar ett gott underlag att ge rättvisa estimat för leveranser.