Varför en stilguide?

Stilguiden är en viktig utgångspunkt i alla digitala projekt för att säkerställa bästa upplevelse för användaren. Stilguiden har i uppgift att se till att det hålls en konsekvent användarupplevelse genom alla produkter oavsett vilken digital lösning som utvecklas. Stilguidens uppgift är även att underlätta för designers och utvecklare då de återanvänder de färdiga komponenter och lösningar som tagits fram sedan tidigare, istället för att utveckla på nytt för varje projekt.

Några av fördelarna med en stilguide är:

  • Knyta ihop Västra götalandsregionens digitala projekt En stilguide säkerställer och underlättar att ge ett enhetligt och gemensamt uttryck så att användaren alltid känner igen sig. Användaren kan, oavsett webbplats, alltid känna sig trygg med att webbplatsen eller den digitala produkten är konsekvent.
  • Effektivisera och snabba på utvecklingen Stilguiden minimerar behovet att skapa något nytt gränssnitt från grunden. Eventuellt nya funktioner och lösningar byggs enligt de regler och standarder som stilguiden ställer och förs sedan efter test in i stilguiden, så att kommande projekt kan återanvända även de komponenterna.
  • Säkerställa krav från beställare Design, funktioner och lösningar testas enligt uppsatta regler innan de dokumenteras i stilguiden. Det innebär att om en utvecklare återanvänder en lösning kan personen vara säker på att den är testad för tillgänglighet samt har en hög användbarhet.
  • Dokumentera befintliga och nya webbplatser All gränssnitt som skapas från nytt och som följer stilguidens regler och standarder dokumenteras direkt i stilguiden.
  • Underlätta vidareutveckling All nyutveckling följer samma regler och standarder samt dokumenteras på ett och samma ställe. Detta underlättar inte bara för framtida projekt utan även nyutveckling av befintliga projekt oavsett vem leverantör av lösningen är.