JavaScript-genererad markup

Undvik om möjligt att generera markup med JavaScript, det gör innehållet svårare att hitta, redigera och ger sämre prestanda.