Inkludera CSS och JavaScript

Vanligtvis behövs inte typ specificeras då css och JavaScript inkluderas eftersom “text/css” och “text/javascript” är deras respektive standard.

Från HTML5 specifikation om att inkludera:

<!-- Extern CSS -->
<link rel="stylesheet" href="main.css">
<!-- CSS i dokument -->
<style>
/ ... /
</style>
<!-- JavaScript -->
<script src="main.js"></script>