Visuellt gömda element

För att göra element visuellt gömda utan att kompromissa med tillgänglighetsanpassning finns några konventionellt namngivna och ofta återanvända metoder/deklarationsblock.

Inkludera deklarationsblocken för i din css med “@extend .klassnamn;” eller genom att använda klassen direkt i din html.