Syntax

 • Använd två space/blanksteg som indentering, det enda sättet att garantera att koden renderas lika oavsett miljö.
 • Använd en selektor per rad då selektorer grupperas
 • Ett space/blanksteg - mellan selector och öppnande klammerparentes för läsbarhet
 • Stängande klammerparentes på ny rad
 • Ett space/blanksteg efter kolon för varje deklaration
 • Ny rad för varje deklaration för mer precisa felrapporter
 • Avsluta alla deklarationer med semikolon
 • Kommaseparerade värden inkluderar ett space/blanksteg efter varje komma (tex box-shadow)
 • Inkludera ej space/blanksteg efter komma för värden i rgb(), rgba(), hsl(), hsla(), eller rect(). Detta skiljer multipla färg-värden från multipla kommaseparerade värden nämnda ovan
 • Inled ej med 0 i deklarerat värde eller färgparametrar (tex .5 istället för 0.5)
 • Använd gemener för hex-värden, bokstavsformen för gemener tenderar att vara mer utstickande och enklare att finna för ögat
 • Använd korta hex-värden om möligt (tex #000, inte #000000)
 • Citationstecken för attributs värde i selektorer (tex [type = “checkbox”])
 • Om möjligt, undvik att ange enheter för nollvärden (tex margin: 0; inte margin: 0px;)

Dålig CSS

.selector, .selector-secondary, .selector[type=text] {
 padding:15px;
 margin:0px 0px 15px;
 color:#FFFFFF;
 background-color:rgba(0, 0, 0, 0.5);
 box-shadow:0px 1px 2px #CCC,inset 0 1px 0 #FFFFFF
}

Bra CSS

.selector,
.selector-secondary,
.selector[type="text"] {
 margin-bottom: 15px;
 padding: 15px;
 background-color: rgba(0,0,0,.5);
 box-shadow: 0 1px 2px #ccc, inset 0 1px 0 #fff;
 color: #fff;
}