Selektorer

  • Använd klasser som selektorer framför element för optimerad prestanda vid rendering
  • Undvik att använda attribut som selektorer för vanligt förekommande komponenter. Webbläsarens prestanda kan påverkas av detta
  • Använd kortast möjliga namn för selektorer
  • Omfatta (scope) klasser i närmsta parent enbart då det är nödvändigt (tex då klasser med prefix ej används)

Mer läsning: