Organisera/strukturera

  • Organisera kodsektioner efter komponent
  • Utveckla en konsekvent hierarki för kommentering
  • Använd uppdelning för sektioner av kod med antalet blankrader på ett konsekvent sätt, detta underlättar vid arbete med större dokument
  • Om flera filer används för css, dela upp efter komponent istället för sida. Sidor kan arrangeras om och komponenter flyttas