Ordning för deklarationer

Relaterade deklarationer ska kategoriseras och grupperas i följande ordning:

 1. Positionering
 2. Box modell/beteende
 3. Visuellt
 4. Typografi
 5. Blandat/övrigt

Positionering kommer först eftersom det kan ta ett element ur dokumentets normala flöde och skriva över stil relaterad till boxmodell/beteende. Boxmodell/beteende kommer härnäst då det dikterar komponentens dimensioner och placering.

Allt annat äger rum inuti komponenten eller utan att påverka de föregående två sektionerna, och sålunda kommer de sist.

.deklaration-ordning {
 /* Positionering */
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 z-index: 100;

 /* Box-modell/beteende */
 display: block;
 float: right;
 width: 100px;
 height: 100px;

 /* Visuellt */
 border: 1px solid #e5e5e5;
 border-radius: 3px;
 background-color: #f5f5f5;

 /* Typografi */
 color: #333;
 text-align: center;
 font: normal 13px "Helvetica Neue", sans-serif;
 line-height: 1.5;

 /* Blandat/övrigt */
 opacity: 1;
}