Klasser

  • Klassnamn ska enbart skrivas med gemener, bryt ord i klassnamn med ett bindestreck (skriv ej med understreck eller camelCase)
  • Undvik icke-konventionella förkortningar, tex .btn är användbart för en knapp medan .s inte är förståeligt för gemene man
  • Namnge klasser kort och koncist
  • Ange meningsfulla namn, namnge utifrån struktur eller syfte före presentation
  • Ge klasser prefix utifrån närmsta parent eller bas-klass
  • Skapa unika .js-* klasser för att koppla beteende eller funktionalitet med JavaScript till ett element, men inkludera aldrig dessa i din css

Dessa regler/riktlinjer kring klasser och namngivning kan vara lika användbara vid arbete med Sass eller Less.