Editorinställningar

Ställ in din editor med följande bas-inställningar för att undvika inkonsekvens i koden och differens mellan användare:

  • Använd två blanksteg (space) för att indentera kod
  • Ta bort efterföljande överflöd av blankrader i slutet av sparad fil
  • Ställ in encoding UTF-8
  • Addera en ny rad i slutet av sparad fil

För nya projekt, använd vår .editorconfig-fil. Läs mer om EditorConfig.