CSS reset

För att skapa en liknande upplevelse mellan olika webbläsare används en så kallad “normalize.css”, det är en liten css-fil som ger ett förbättrat- och framförallt ett mer liknande beteende för element i olika webbläsare. Filen innehåller deklarationer som tillämpas globalt direkt på html-element.