Block komponent

.list {}

Element föregås med __

.list__item {}

Modifierare som ändrar standardutseende föregås med --

.list--big {}
.list__item--blue {}