BEM

BEM (Block Element Modifier) är en modell för att strukturera sin css med klasser och namngivning. Varje html-element tillskrivs en klass vilkens namngivning följer en struktur som beskrivs korfattat nedan, dessa klasser används sedan som selektorer. Fördelarna med denna modell är många, blocken blir till modulära, flyttbara komponenter som isoleras och löper liten risk att oavsiktligt påverka andra element.

  • Block - Fristående block utan yttre beroenden men ofta innehållandes element.
  • Element - Del som är beroende av ett block.
  • Modifier - Ändrar standardutseende eller -beteende som tex färg eller form.