Använd ej @import

Jämfört med <link> är @import långsammare, skapar extra sid-förfrågningar (requests) och kan skapa andra oförutsedda problem. Undvik det och uppmuntra ett annat tillvägagångssätt:

  • Använd flera <link> element.
  • Kompilera CSS med en pre-processor som tex SASS till en fil.
  • Konkatenera CSS filer med funktioner i tex Rails, Jekyll eller Gulp.

För mer information, läs denna artikel av Steve Souders.

<!-- Använd link element -->

<link rel="stylesheet" href="core.css">

<!-- Undvik @imports -->

<style>
@import url("more.css");
</style>