<div>
  <h2>Quicksearch JS</h2>
  <p>Under assets finner du Javascriptkoden.</p>
  <p>För en utökad syntax används <a href="https://babeljs.io/">Babel</a> som kompilerare för JavaScript (JS). Konkatenering av JavaScript sker med <a href="https://webpack.js.org/">Webpack</a>, beskrivningarna nedan bygger på Webpacks metoder och struktur.
    Läs mer under Javascript i dokumentationen i vänstermenyn.</p>
</div>
<div>
 <h2>Quicksearch JS</h2>
 <p>Under assets finner du Javascriptkoden.</p>
 <p>För en utökad syntax används <a href="https://babeljs.io/">Babel</a> som kompilerare för JavaScript (JS). Konkatenering av JavaScript sker med <a href="https://webpack.js.org/">Webpack</a>, beskrivningarna nedan bygger på Webpacks metoder och struktur. Läs mer under Javascript i dokumentationen i vänstermenyn.</p>
</div>
/* No context defined for this component. */
 • Content:
  import Awesomplete from 'awesomplete'
  
  export default class quicksearch {
   constructor(element) {
    this.inputElement = element.querySelector('input[type=search]')
  
    this.templateElement = element.querySelector('div[data-id="template"]')
    if(!this.templateElement) return false;
    this.template = this.templateElement.innerHTML;
  
    this.url = this.inputElement.getAttribute('data-url')
    if(!this.url) return false
  
    let config = {
     minChars: 2,
     list: [],
     item: this.filter,
    }
  
    this.error = false
  
    this.autocomplete = new Awesomplete(this.inputElement, config)
    this.ajax()
   }
  
   ajax(){
    let self = this
  
    this.inputElement.addEventListener('input', function() {
     if(this.value !== '' && this.value.length > 2){
      let xhr = new XMLHttpRequest()
      xhr.open('GET', self.url + this.value)
      xhr.onreadystatechange = function() {
       if (xhr.readyState > 3 && xhr.status == 200) {
        self.ajaxDisplayresults(JSON.parse(xhr.response))
       }
      }
      xhr.setRequestHeader('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest')
      xhr.send()
     }
    })
  
    this.inputElement.addEventListener('awesomplete-select', function(event) {
     if(self.error === false && event.text !== undefined && event.text.value !== undefined){
      window.location = event.text.value
     }
     self.autocomplete.list = []
     event.preventDefault();
    })
   }
  
   ajaxDisplayresults(list) {
    let self = this
  
    let newlist = []
  
    if(!list.error){
     list.forEach(function(obj) {
      newlist.push(self.listItemHtml(obj))
     })
     self.error = false
    }
    else {
     newlist.push(this.inputElement.value + ' - ' +list.error)
     self.error = true
    }
  
    this.autocomplete.list = newlist
   }
  
   listItemHtml(obj) {
    let html = this.template;
  
    Object.keys(obj.data).forEach(function (k) {
     html = html.replace('#' + k + '#', obj.data[k])
    })
  
    return {
     'label': html,
     'value': obj.url
    }
   }
  
   filter(text, input){
    let search = "(" + Awesomplete.$.regExpEscape(input.trim()) + ")(?!([^<]+)?>)";
    let html = input.trim() === "" ? text : text.replace(RegExp(search, "gi"), "<mark>$&</mark>");
    return Awesomplete.$.create("li", {
     innerHTML: html,
     "aria-selected": "false"
    });
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/quicksearch-js/quicksearch.js
 • Filesystem Path: components/assets/javascript/quicksearch-js/quicksearch.js
 • Size: 2.4 KB
 • Handle: @quicksearch-js
 • Preview:
 • Filesystem Path: components/assets/javascript/quicksearch-js/quicksearch-js.html
Under assets finner du Javascriptkoden.

För en utökad syntax används Babel som kompilerare för JavaScript (JS). Konkatenering av JavaScript sker med Webpack, beskrivningarna nedan bygger på Webpacks metoder och struktur. Läs mer under Javascript i dokumentationen i vänstermenyn.