<div class="vgr-logo vgr-logo--svg vgr-logo--">
  <a href="/" aria-label="Gå till startsidan">
  <img src="/img/logotype-color.svg" alt="Logotype">
 </a>
</div>
<div class="vgr-logo vgr-logo--svg vgr-logo--{{ modifier }}">
 <a href="{{ url }}" aria-label="{{ label }}">
  <img src="{{ img.src }}" alt="{{ img.alt }}">
 </a>
</div>
{
 "url": "/",
 "label": "Gå till startsidan",
 "title": "Västa Götalandsregionen",
 "modifier": null,
 "img": {
  "src": "/img/logotype-color.svg",
  "alt": "Logotype"
 }
}
 • Content:
  .vgr-logo {
   display: flex;
   margin-bottom: .5rem;
   justify-content: flex-start;
  
   @media screen and (min-width: $small) {
  
    img {
     margin-top: 1rem;
     margin-bottom: 1rem;
     width: 13.625rem;
     height: 2.8125rem;
    }
   }
  
   @media screen and (min-width: $medium) {
  
    img {
     width: 18.75rem;
     height: 3.75rem;
    }
   }
  
   /* Size */
   &--large {
  
    img {
     width: 13.75rem;
     height: 2.8125rem;
    }
   }
  
   /* Position */
   &--center {
    justify-content: center;
   }
  
   &--start {
    justify-content: flex-start;
   }
  
   &--end {
    justify-content: flex-end;
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/logo/_logo.scss
 • Filesystem Path: components/assets/logo/_logo.scss
 • Size: 620 Bytes

Logotypen finns som .PNG, .SVG, .JPG har tre alternativ för css-modifiers: start, end och center. Default är .PNG i färg och att den centreras.


Logotyp i VGRs mediebank
VGR Visuell Profil


Text från VGR Visuell Profil där även mer info finns att hämta kring användande av VGR logotyp.

Västra Götalandsregionens logotyp – frizon och storlek

PLACERING AV LOGOTYPEN

För att logotypen ska framträda tydligt är det viktigt att den inte placeras för nära omgivande grafiska element (text, bilder och liknande). Området runt logotypen ska hållas fritt. Denna frizon bestäms av storleken på logotypens mittdel.

alt text

HUR LITEN FÅR LOGOTYPEN VARA?

Logotypen får aldrig återges i mindre format än att all text i logotypen är läsbar. Storleksförhållandet mellan märket och texten får ej förändras.

UNDANTAG

I sammanhang där vi har behov av att synas men där tekniska begränsningar gör att Västra Götalandsregionens logotyp inte kan återges korrekt kan det vara tillåtet att använda enbart märket i logotypen. Profilbilden på Facebook har en fastställd kvadratisk form och är ett exempel på en teknisk begränsning. Då detta inte gör det möjligt att använda logotypen med text är det tillåtet att använda enbart märket. Texten ”Västra Götalandsregionen” ska då anges på annan plats i anslutning till märket. Tillstånd till detta undantag från logotypbeslutet ges av koncernstab kommunikation och externa relationer på Koncernkontoret.

Västra Götalandsregionens logotyp – varianter

Logotypen får endast återges i färg, svart samt vit. ”Vågen” är alltid genomskinlig så att bakgrundsfärgen syns igenom. Inga andra färgvarianter är tillåtna. Om man kan anta att logotypen kommer att kopieras, faxas eller skrivas ut i svartvitt ska den svarta varianten användas eftersom logotypen annars återges i gråskala, vilket inte är korrekt. Den svarta logotypen ska vara helsvart. Undvik att lägga en logotyp mot en orolig bakgrund, eller mot liknande färger. För tydlighet och kontrast kan istället logotypen placeras på en platta som motsvarar minst frizonen.

alt text