Footer

<footer class="vgr-footer" role="contentinfo">
  <div class="vgr-container vgr-clearfix">
    <div class="vgr-row">

      <div class="col-md-4">

        <div class="vgr-block vgr-block--default">
          <div class="vgr-block__container">
            <div class="vgr-block__header">
              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--mail"></use></svg> Kontakta oss
              </h2>
            </div>

            <div class="vgr-block__content">
              <div class="vgr-block__text">
                <p>Västra Götalandsregionen<br>Regionens Hus<br>SE 462 80&nbsp; Vänersborg</p>
                <p>Växel:&nbsp;010-441 00 00<br>E-post:&nbsp;<a href='mailto:post@vgregion.se' title='E-postadress'>post@vgregion.se</a>&nbsp;<br>Org nr: 232100-0131</p>
                <p><a href='mailto:webbredaktion.vgr@vgregion.se' title='E-postadress'>Kontakta webbredaktionen&nbsp;</a></p>
                <p id='ctl00_PageFooter_VGRFooter_GetContactLI'><a id='ctl00_PageFooter_VGRFooter_GetContactLink' href='/kontakt/'>Mer kontaktinformation</a></p>
                <p><a href='/politik/kontaktuppgifter-till-politiker/'>Kontaktuppgifter till politiker</a></p>
              </div>
            </div>

          </div>
        </div>
        <!-- <div class="vgr-block vgr-block--default">
 <div class="vgr-block__container">
  <a class="vgr-block__linkwrap" href="" aria-label="Title">
   
   
   <div class="vgr-block__header">
    
    <h2 class="vgr-block__header-heading">
     
       <svg class="vgr-icon vgr-icon--" ><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg>

     
     Title
    </h2>
    

    

   </div>
   
   <div class="vgr-block__content">

    
     <div class="vgr-block__text">
      <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
     </div>
    

   </div>
  </a>
 </div>

</div>
 -->
      </div>

      <div class="col-md-4">

        <div class="vgr-block vgr-block--default">
          <div class="vgr-block__container">
            <div class="vgr-block__header">
              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                Social media och bloggar
              </h2>
            </div>

            <div class="vgr-block__content">
              <div class="vgr-block__text">
                <p>Vi finns huvudsakligen&nbsp;i de här sociala medierna:</p>
                <p><a href='https://www.facebook.com/vastragotalandsregionen'>Facebook</a>&nbsp;|&nbsp;<a href='https://twitter.com/vgregion'>Twitter</a>&nbsp;|&nbsp;<a href='https://www.linkedin.com/company/vastra-gotalandsregionen'>LinkedIn</a>&nbsp;|&nbsp;
                  <a
                    href='https://www.youtube.com/user/VGregionen'>Youtube</a>
                </p>
                <p>Här finns <a href='/om-vgr/organisation-och-verksamhet/kommunikation/social-media/'>fler sociala medier</a>.</p>
              </div>
            </div>

          </div>
        </div>
        <!-- <div class="vgr-block vgr-block--default">
 <div class="vgr-block__container">
  <a class="vgr-block__linkwrap" href="" aria-label="Title">
   
   
   <div class="vgr-block__header">
    
    <h2 class="vgr-block__header-heading">
     
       <svg class="vgr-icon vgr-icon--" ><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg>

     
     Title
    </h2>
    

    

   </div>
   
   <div class="vgr-block__content">

    
     <div class="vgr-block__text">
      <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
     </div>
    

   </div>
  </a>
 </div>

</div>
 -->
      </div>

      <div class="col-md-4">

        <div class="vgr-block vgr-block--default">
          <div class="vgr-block__container">
            <div class="vgr-block__header">
              <h2 class="vgr-block__header-heading">

                Om Västra Götalandsregionen
              </h2>
            </div>

            <div class="vgr-block__content">
              <div class="vgr-block__text">
                <p>Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland.&nbsp;Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar
                  utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.</p>
                <div><a href='/'><img src='/img/logotype-white.svg' alt='VGR Logo'</a></div>
              </div>
            </div>

          </div>
        </div>
        <!-- <div class="vgr-block vgr-block--default">
 <div class="vgr-block__container">
  <a class="vgr-block__linkwrap" href="" aria-label="Title">
   
   
   <div class="vgr-block__header">
    
    <h2 class="vgr-block__header-heading">
     
       <svg class="vgr-icon vgr-icon--" ><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg>

     
     Title
    </h2>
    

    

   </div>
   
   <div class="vgr-block__content">

    
     <div class="vgr-block__text">
      <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
     </div>
    

   </div>
  </a>
 </div>

</div>
 -->
      </div>

    </div>
  </div>
</footer>
<footer class="vgr-footer" role="contentinfo">
 <div class="vgr-container vgr-clearfix">
  <div class="vgr-row">
   {% for item in items %}
    <div class="col-md-4">

     <div class="vgr-block vgr-block--default">
      <div class="vgr-block__container">
       <div class="vgr-block__header">
        <h2 class="vgr-block__header-heading">
         {% if item.icon %}
          <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#{{item.icon}}"></use></svg>
         {% endif %}
         {{ item.title }}
        </h2>
       </div>

       <div class="vgr-block__content">
        <div class="vgr-block__text">
         {{ item.content }}
        </div>
       </div>

      </div>
     </div>
     <!-- {% render "@block", item.blockData, true %} -->
    </div>
   {% endfor %}
  </div>
 </div>
</footer>
{
 "items": [
  {
   "title": "Kontakta oss",
   "content": "<p>Västra Götalandsregionen<br>Regionens Hus<br>SE 462 80&nbsp; Vänersborg</p><p>Växel:&nbsp;010-441 00 00<br>E-post:&nbsp;<a href='mailto:post@vgregion.se' title='E-postadress'>post@vgregion.se</a>&nbsp;<br>Org nr: 232100-0131</p><p><a href='mailto:webbredaktion.vgr@vgregion.se' title='E-postadress'>Kontakta webbredaktionen&nbsp;</a></p><p id='ctl00_PageFooter_VGRFooter_GetContactLI'><a id='ctl00_PageFooter_VGRFooter_GetContactLink' href='/kontakt/'>Mer kontaktinformation</a></p><p><a href='/politik/kontaktuppgifter-till-politiker/'>Kontaktuppgifter till politiker</a></p>",
   "icon": "file-type--mail",
   "image": "/temp/block-image.jpg",
   "imageAlt": "Alternative text"
  },
  {
   "title": "Social media och bloggar",
   "content": "<p>Vi finns huvudsakligen&nbsp;i de här sociala medierna:</p><p><a href='https://www.facebook.com/vastragotalandsregionen'>Facebook</a>&nbsp;|&nbsp;<a href='https://twitter.com/vgregion'>Twitter</a>&nbsp;|&nbsp;<a href='https://www.linkedin.com/company/vastra-gotalandsregionen'>LinkedIn</a>&nbsp;|&nbsp;<a href='https://www.youtube.com/user/VGregionen'>Youtube</a></p><p>Här finns <a href='/om-vgr/organisation-och-verksamhet/kommunikation/social-media/'>fler sociala medier</a>.</p>",
   "icon": null,
   "image": "/temp/block-image.jpg",
   "imageAlt": "Alternative text"
  },
  {
   "title": "Om Västra Götalandsregionen",
   "content": "<p>Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland.&nbsp;Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation.</p><div><a href='/'><img src='/img/logotype-white.svg' alt='VGR Logo'</a></div>",
   "icon": null,
   "image": "/temp/block-image.jpg",
   "imageAlt": "Alternative text"
  }
 ]
}
 • Content:
  .vgr-footer {
   padding: 1em 0;
   background: $theme-color;
   font-family: $secondary-font-stack;
   color: $color-white;
  
   .vgr-block {
    float: none;
    padding: 0;
   }
  
   .vgr-block__header {
    position: relative;
    padding: .7rem 0;
    border-bottom: 2px solid $color-white;
   }
  
   .vgr-block__header-heading {
    font-size: 1.2rem;
   }
  
   .vgr-block__container {
    border: none;
    background: transparent;
   }
  
   .vgr-block__text {
    padding: .7em 0;
  
    img { margin-top: 1rem; }
   }
  
   div, p, a {
    font-family: $secondary-font-stack;
    color: $color-white;
    font-size: .9rem;
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/footer/_footer.scss
 • Filesystem Path: components/navigations/footer/_footer.scss
 • Size: 614 Bytes

There are no notes for this item.