Block

<!-- Default -->
<div class="vgr-block vgr-block--default">
  <div class="vgr-block__container">
    <a class="vgr-block__linkwrap" href="" aria-label="Title">

      <div class="vgr-block__header">

        <h2 class="vgr-block__header-heading">

          <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Title
        </h2>

      </div>

      <div class="vgr-block__content">

        <div class="vgr-block__text">
          <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
        </div>

      </div>
    </a>
  </div>

</div>

<!-- Contact -->
<div class="vgr-block vgr-block--contact">
  <div class="vgr-block__container">
    <a class="vgr-block__linkwrap" href="" aria-label="Monica Ögren">

      <div class="vgr-block__header">

        <h2 class="vgr-block__header-heading">

          <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#file-type--pdf"></use></svg> Monica Ögren
        </h2>

        <span class="vgr-block__header-subtitle">Ledning, köks- och måltidsarbete</span>

      </div>

      <div class="vgr-block__content">

        <div class="vgr-block__text">
          <p>Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.</p>
        </div>

      </div>
    </a>
  </div>

</div>

<!-- Teaser -->
<div class="vgr-block vgr-block--teaser">
  <div class="vgr-block__container">
    <a class="vgr-block__linkwrap" href="#" aria-label="Hälsa och vård">

      <div class="vgr-block__image-container">
        <img class="vgr-block__image" src="../../temp/placeholder-block.jpg" alt="Alternative text">
      </div>

      <div class="vgr-block__header">

        <h2 class="vgr-block__header-heading">

          Hälsa och vård
        </h2>

      </div>

      <div class="vgr-block__content">

        <div class="vgr-block__text">
          <p>Vi ansvarar för att du har tillgång till god hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Det gäller allt från förebyggande friskvård till avancerad specialistvård på sjukhus, vård i hemmet och rehabilitering.</p>
        </div>

      </div>
    </a>
  </div>

</div>

<!-- List -->
<div class="vgr-block vgr-block--list">
  <div class="vgr-block__container">

    <div class="vgr-block__header">

      <h2 class="vgr-block__header-heading">

        <svg class="vgr-icon vgr-icon--"><use xlink:href="/icons/sprite/icons.svg#content-paste"></use></svg> Aktuellt
      </h2>

    </div>

    <div class="vgr-block__content">

      <div class="vgr-block__list-container">
        <ul class="vgr-block__list">

          <li class="vgr-block__list-item">

            <a href="/">Fåtal platser kvar!</a>

            <p>Vi har nu endast ett fåtal platser kvar på vår fina sommarkurs i silversmide. Passa på att söka!</p>

          </li>

          <li class="vgr-block__list-item">

            <a href="/">Sommarkurser släppta för sommaren 2017</a>

            <p>Välkommen att söka till sommarens kurser!</p>

          </li>

          <li class="vgr-block__list-item">

            <a href="/">Öppet hus</a>

            <p>Lördag 8 april 2017</p>

          </li>

          <li class="vgr-block__list-item">

            <a href="/">Ny distanskurs i textil</a>

            <p>Välkommen till distanskurs med LIN-garner på Grebbestads folkhögskola.</p>

          </li>

          <li class="vgr-block__list-item">

            <a href="/">Vad är en folkhögskola</a>

            <p>En film om folkhögskolan</p>

          </li>

        </ul>
      </div>

    </div>
  </div>

</div>

<!-- Default -->
<div class="vgr-block vgr-block--{{ modifier }}">
 <div class="vgr-block__container">
  <a class="vgr-block__linkwrap" href="{{link}}" aria-label="{{title}}">
   {% if image %}
   <div class="vgr-block__image-container">
    <img class="vgr-block__image" src="{{ image | path }}" alt="{{ imageAlt }}">
   </div>
   {% endif %}
   {% if title %}
   <div class="vgr-block__header">
    {% if title %}
    <h2 class="vgr-block__header-heading">
     {% if icon %}
       {% render "@icon", iconData %}
     {% endif %}
     {{ title }}
    </h2>
    {% endif %}

    {% if subtitle %}
    <span class="vgr-block__header-subtitle">{{ subtitle }}</span>
    {% endif %}

   </div>
   {% endif %}
   <div class="vgr-block__content">

    {% if text %}
     <div class="vgr-block__text">
      <p>{{ text }}</p>
     </div>
    {% endif %}

   </div>
  </a>
 </div>

</div>

<!-- Contact -->
<div class="vgr-block vgr-block--{{ modifier }}">
 <div class="vgr-block__container">
  <a class="vgr-block__linkwrap" href="{{link}}" aria-label="{{title}}">
   {% if image %}
   <div class="vgr-block__image-container">
    <img class="vgr-block__image" src="{{ image | path }}" alt="{{ imageAlt }}">
   </div>
   {% endif %}
   {% if title %}
   <div class="vgr-block__header">
    {% if title %}
    <h2 class="vgr-block__header-heading">
     {% if icon %}
       {% render "@icon", iconData %}
     {% endif %}
     {{ title }}
    </h2>
    {% endif %}

    {% if subtitle %}
    <span class="vgr-block__header-subtitle">{{ subtitle }}</span>
    {% endif %}

   </div>
   {% endif %}
   <div class="vgr-block__content">

    {% if text %}
     <div class="vgr-block__text">
      <p>{{ text }}</p>
     </div>
    {% endif %}

   </div>
  </a>
 </div>

</div>

<!-- Teaser -->
<div class="vgr-block vgr-block--{{ modifier }}">
 <div class="vgr-block__container">
  <a class="vgr-block__linkwrap" href="{{link}}" aria-label="{{title}}">
   {% if image %}
   <div class="vgr-block__image-container">
    <img class="vgr-block__image" src="{{ image | path }}" alt="{{ imageAlt }}">
   </div>
   {% endif %}
   {% if title %}
   <div class="vgr-block__header">
    {% if title %}
    <h2 class="vgr-block__header-heading">
     {% if icon %}
       {% render "@icon", iconData %}
     {% endif %}
     {{ title }}
    </h2>
    {% endif %}

    {% if subtitle %}
    <span class="vgr-block__header-subtitle">{{ subtitle }}</span>
    {% endif %}

   </div>
   {% endif %}
   <div class="vgr-block__content">

    {% if text %}
     <div class="vgr-block__text">
      <p>{{ text }}</p>
     </div>
    {% endif %}

   </div>
  </a>
 </div>

</div>

<!-- List -->
<div class="vgr-block vgr-block--{{ modifier }}">
 <div class="vgr-block__container">
  {% if image %}
  <div class="vgr-block__image-container">
   <img class="vgr-block__image" src="{{ image | path }}" alt="{{ imageAlt }}">
  </div>
  {% endif %}
  {% if title %}
  <div class="vgr-block__header">
   {% if title %}
   <h2 class="vgr-block__header-heading">
    {% if icon %}
      {% render "@icon", iconData %}
    {% endif %}
    {{ title }}
   </h2>
   {% endif %}

   {% if subtitle %}
   <span class="vgr-block__header-subtitle">{{ subtitle }}</span>
   {% endif %}

  </div>
  {% endif %}
  <div class="vgr-block__content">

   {% if list %}
   <div class="vgr-block__list-container">
    <ul class="vgr-block__list">

     {% for item in list %}
     <li class="vgr-block__list-item">
      {% if item.linkText %}
      <a href="{{ item.url }}">{{ item.linkText }}</a>
      {% endif %}

      {% if item.description %}
      <p>{{ item.description }}</p>
      {% endif %}

     </li>
     {% endfor %}

    </ul>
   </div>
   {% endif %}

  </div>
 </div>


</div>
/* Default */
{
 "title": "Title",
 "modifier": "default",
 "icon": "ikon",
 "text": "Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn."
}

/* Contact */
{
 "title": "Monica Ögren",
 "modifier": "contact",
 "icon": "ikon",
 "text": "Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.",
 "subtitle": "Ledning, köks- och måltidsarbete"
}

/* Teaser */
{
 "title": "Hälsa och vård",
 "modifier": "teaser",
 "icon": null,
 "text": "Vi ansvarar för att du har tillgång till god hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Det gäller allt från förebyggande friskvård till avancerad specialistvård på sjukhus, vård i hemmet och rehabilitering.",
 "image": "/temp/placeholder-block.jpg",
 "imageAlt": "Alternative text",
 "link": "#"
}

/* List */
{
 "title": "Aktuellt",
 "modifier": "list",
 "icon": true,
 "text": "Folktandvården Västra Götaland finns i länets alla 49 kommuner och har 156 kliniker inom allmän- och specialisttandvård. Vi tar emot både vuxna och barn.",
 "iconData": {
  "id": "content-paste"
 },
 "list": [
  {
   "url": "/",
   "linkText": "Fåtal platser kvar!",
   "description": "Vi har nu endast ett fåtal platser kvar på vår fina sommarkurs i silversmide. Passa på att söka!"
  },
  {
   "url": "/",
   "linkText": "Sommarkurser släppta för sommaren 2017",
   "description": "Välkommen att söka till sommarens kurser!"
  },
  {
   "url": "/",
   "linkText": "Öppet hus",
   "description": "Lördag 8 april 2017"
  },
  {
   "url": "/",
   "linkText": "Ny distanskurs i textil",
   "description": "Välkommen till distanskurs med LIN-garner på Grebbestads folkhögskola."
  },
  {
   "url": "/",
   "linkText": "Vad är en folkhögskola",
   "description": "En film om folkhögskolan"
  }
 ]
}

 • Content:
  /* ==========================================================================
    Components Block
    ========================================================================== */
  
  .vgr-block {
   float: left;
   box-sizing: border-box;
   flex: none;
   padding-right: $gutter-width;
   padding-left: $gutter-width;
  
   &__container {
    word-wrap: break-word;
    font-size: $small-font-size;
    font-family: $secondary-font-stack;
    line-height: 1.4;
    margin-bottom: $gutter;
   }
  
   &__container {
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: #fff;
   }
  
   &__header {
    position: relative;
    padding: .7rem 1rem;
    border-bottom: 2px solid #005c95;
   }
  
   &__header-heading {
    margin: 0;
    font-weight: 400;
   }
  
   &__image-container {
  
   }
  
   &__image {
    width: 100%;
    height: auto;
   }
  
   &__linkwrap {
    display: block;
    height: 100%;
    text-decoration: none;
    color: #494746;
  
    &:hover {
     color: #003d62;
     box-shadow: 1px 1px 15px rgba(0,0,0,.3);
     & .vgr-block__image { opacity: .95; }
    }
  
    &:focus {
     outline: 0;
     background-color: #fabb00;
     color: #000;
    }
   }
  
   &__text {
    font-family: $secondary-font-stack;
    padding: .7rem 1rem;
   }
  
   &__text p {
    font-family: $secondary-font-stack;
   }
  
   .vgr-icon {
    width: 1.5rem;
    height: 1.5rem;
    fill: currentColor;
    vertical-align: middle;
   }
  }
  
  .teaserblock__linkwrap:focus {
   outline: 0;
   background-color: #fabb00;
   color: #000;
  }
  
  .vgr-block--teaser,
  .vgr-block--teaser-linked {
  
   .vgr-block__header-heading {
   }
  }
  
  .vgr-block__list-container {
  
   .vgr-block__list {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
   }
  
   .vgr-block__list-item {
    padding: .7rem 1rem;
  
    p {
     margin-top: .3rem;
  
     &:last-child {
      margin-bottom: 0;
     }
    }
   }
  
   .vgr-block__list-item:not(:last-child) {
    border-bottom: 1px solid #ddd;
   }
  }
  
 • URL: /components/raw/block/_block.scss
 • Filesystem Path: components/components/block/_block.scss
 • Size: 1.9 KB

There are no notes for this item.