<article class="article article--news" role="article">
  <h1 class="article__headline">Bra och dåligt kolesterol kartläggs</h1>

  <div class="article__byline">
    <time class="article__date" datetime="2016-12-24">2016-12-24</time>
  </div>

  <div class="article__lead">
    <p>
      <b class="article__category">Forskning</b> Forskare vid Malmö högskola ska ner på partikelnivå för att försöka förstå de byggstenar som bildar kolesterol. Syftet är att få sikt kunna se vilka patienter som riskerar att få blodpropp och hjärtattack.</p>
  </div>

  <div class="article__body">
    <p>Kolesterol är ett fettämne eller lipid och är en viktig byggsten i cellmembranen som utgör cellernas yttre skal. Fettämnen som kolesterol transporteras i blodet via partiklar som är uppbyggda av både proteiner och lipider - så kallade lipoproteinpartiklar.</p>
    <p>– Vi studerar lipoproteinpartiklarnas beteende, struktur och interaktion med olika cellmembran, och detta gör vi bland annat med hjälp av neutronspridning, säger Marité Cárdenas forskare vid Biofilms-Research Center for Biointerfaces.</p>
    <h2>Samarbete med universitetet i Århus</h2>
    <p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så
      sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p>
    <p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga”
      kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner
      sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p>
    <h3>Samarbete med universitetet i Århus</h3>
    <p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så
      sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p>
    <p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga”
      kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner
      sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p>
    <h4>Samarbete med universitetet i Århus</h4>
    <p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så
      sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p>
    <p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga”
      kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner
      sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p>
    <h5>Samarbete med universitetet i Århus</h5>
    <p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så
      sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p>
    <p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga”
      kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner
      sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p>
    <h6>Samarbete med universitetet i Århus</h6>
    <p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så
      sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p>
    <p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga”
      kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner
      sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p>
  </div>

  <div class="article__meta">
    <div>
      <strong>Senast uppdaterad:</strong> 2017-01-05 09:39:15
    </div>
    <div class="vgr-toggle print-hide" data-togglestyle="slide" data-isexpanded="false">
      <button class="vgr-toggle__button" data-tab="" role="tab" tabindex="0">
    <span class="vgr-visually-hidden" data-showtext="Expandera information om" data-hidetext="Kollapsa information om">Expandera information om</span>
    <a>Kontakta innehållsansvarig</a>
    <img src="/img/chevron-down.svg" alt="#">
  </button>
      <div class="vgr-toggle__panel" data-panel="" id="" tabindex="-1" role="tabpanel" aria-expanded="false">
        <!-- Toggle form here -->
      </div>
    </div>
  </div>

</article>
<article class="article article--{{ modifier }}" role="article">
 <h1 class="article__headline">{{ title }}</h1>

 {% if pubdate %}
 <div class="article__byline">
  <time class="article__date" datetime="{{ pubdate }}">{{ pubdate }}</time>
 </div>
 {% endif %}

 {% if lead %}
 <div class="article__lead">
  <p>
  {% if category %}<b class="article__category">{{ category }}</b>{% endif %}
  {{ lead }}</p>
 </div>
 {% endif %}

 {% if body %}
 <div class="article__body">
  {{ body }}
 </div>
 {% endif %}

 {% if articleMeta %}
  {% render "@article-meta", articleMeta %}
 {% endif %}</article>
{
 "modifier": "news",
 "title": "Bra och dåligt kolesterol kartläggs",
 "lead": "Forskare vid Malmö högskola ska ner på partikelnivå för att försöka förstå de byggstenar som bildar kolesterol. Syftet är att få sikt kunna se vilka patienter som riskerar att få blodpropp och hjärtattack.",
 "body": "<p>Kolesterol är ett fettämne eller lipid och är en viktig byggsten i cellmembranen som utgör cellernas yttre skal. Fettämnen som kolesterol transporteras i blodet via partiklar som är uppbyggda av både proteiner och lipider - så kallade lipoproteinpartiklar.</p><p>– Vi studerar lipoproteinpartiklarnas beteende, struktur och interaktion med olika cellmembran, och detta gör vi bland annat med hjälp av neutronspridning, säger Marité Cárdenas forskare vid Biofilms-Research Center for Biointerfaces.</p><h2>Samarbete med universitetet i Århus</h2><p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p><p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga” kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p><h3>Samarbete med universitetet i Århus</h3><p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p><p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga” kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p><h4>Samarbete med universitetet i Århus</h4><p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p><p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga” kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p><h5>Samarbete med universitetet i Århus</h5><p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p><p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga” kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p><h6>Samarbete med universitetet i Århus</h6><p>Biofilms samarbetar med professor Jan Skov Pedersen vid Institut for Kemi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han ska hjälpa till att ta fram en ny matematisk modell för att kunna analysera komplexa data som dessa partiklar ger upphov till. På så sätt vill man få ut så mycket information som möjligt.</p><p>– Det är skillnad på hur olika lipoproteinpartiklar interagerar med celler, och hur de bidrar till förkalkningen av blodkärlen. Detta beror bland annat på lipoproteinernas sammansättning. Vi vill se vilken funktion det ”goda” respektive det ”dåliga” kolesterolet har vid förkalkning av blodkärl, säger Marité Cárdenas Det är på cellnivå som det första steget mot utvecklandet av sjukdomen sker. Genom att klargöra varje lipoproteins roll hoppas forskarna kunna se vilka personer som befinner sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I dag kan en patient få blodpropp utan att tidigare ha uppvisat några sjukdomstecken.</p>",
 "articleMeta": {
  "name": "Namn Namnsson",
  "date": "2017-01-05 09:39:15",
  "email": "namn.namnsson@vgregion.se"
 },
 "pubdate": "2016-12-24",
 "category": "Forskning"
}

There are no notes for this item.